Het Blozend Tomaatje

Abonnement

300€/jaar

Volwassene

14€ x leeftijd

Kind

Volwassene

Je wordt aanzien als een volwassene van zodra je 18 jaar bent op 1 april van het oogstseizoen waaraan je deelneemt.

Kind

Kinderen onder de 3 jaar kunnen gratis deelnemen.

Vanaf het vierde kind is het ook gratis.

Algemene info

Het volledige gezin moet lid worden. Zit je in een bepaalde specifieke situatie? Dan kunnen we anders overeenkomen. Kinderen op kot, co-ouderschap,...