Het Blozend Tomaatje

Abonnement

365€/jaar

Volwassene

20€ x leeftijd

Kind

Volwassene

Je wordt aanzien als een volwassene van zodra je 18 jaar bent op 1 april van het oogstseizoen waaraan je deelneemt.

Kind

Kinderen onder de 3 jaar kunnen gratis deelnemen.

Algemene info

Het volledige gezin moet lid worden. Zit je in een bepaalde specifieke situatie? Dan kunnen we anders overeenkomen. Kinderen op kot, co-ouderschap,...